Leczenie jaskry

 

Jaskra (Glaucoma) jest schorzeniem, w którym dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego oraz komórek zwojowych siatkówki, a co za tym idzie do postępującego, ograniczenia pola widzenia, pogorszenia i utraty wzroku. 

Leczenie jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta. Zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania jaskry a także wieku, obecności chorób sercowo-naczyniowych, wady wzroku.

Jaskra jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną. Nieleczona prowadzi do utraty wzroku. Terapia ma na celu zahamowanie uszkodzenia nerwu wzrokowego oraz zwiększenie przepływu krwi w naczyniach odżywiających nerw. Najistotniejszym elementem leczenia jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego do takiego poziomu, przy którym progresja zmian jaskrowych zostaje zahamowana lub maksymalnie spowolniona. Do tego celu wykorzystuje się leczenie farmakologiczne w postaci kropli do oczu, w przypadku braku skuteczności leczenia zachowawczego wykonuje się zabiegi laserowe, zabiegi operacyjne (przetokowe, setonowe ) oraz zabiegi cyklodestrukcyjne. Mają one ułatwić odpływ cieczy wodnistej z gałki bądź zmniejszyć jej produkcję – obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe.